Groepsbegeleiding

TOP Talentbegeleiding heeft meerdere opties tot groepsbegeleiding, waarbij het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken een belangrijke factor is.

 • Speelmiddagen Slimme kleuters
  Steeds vaker komt bij TOP Talentbegeleiding de vraag binnen om een aanbod te creëren voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (groep 1-2). Sinds 2019 organiseert TOP Talentbegeleiding daarom speelmiddagen voor deze doelgroep, waarbij aandacht is voor doorzettingsvermogen, liefdevol frustreren, mindset, filosoferen, ontdekken en onderzoeken. De speelmiddagen staan gepland op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Er wordt gewerkt met een klein groepje van 4 tot 6 kinderen.

  speelmiddag speelmiddag 1
   
 • Mindset
  TOP Talentbegeleiding heeft ruime ervaring in het aanbieden van trainingen gericht op mindset voor zowel jonge kinderen in de onderbouw (Groei in je groep), middenbouw (Mindset met Fixie en Growie) als bovenbouw (Lef). Voor middenbouw en bovenbouw geldt een lessencyclus van 8 bijeenkomsten van 1 uur in groepjes van maximaal 6 kinderen. Voor de onderbouw bestaat de mogelijkheid om het aantal lessen uit te breiden, in groepjes van maximaal 6 kinderen.
 • Ik leer leren
  Deze training richt zich op leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en onderbouw VO en leert kinderen omgaan met faalangst, concentratieproblemen, leerproblemen, motivatie en organisatie, maar bovenal geeft het kinderen kennis over breinontwikkeling. Deze training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 75 minuten, met bijbehorende werkbladen en activiteiten en wordt in groepjes van maximaal 4-6 kinderen aangeboden. Meer informatie over deze training vind je achter het tabblad ‘Ik leer leren’. Deze training is in de praktijk van TOP Talentbegeleiding te volgen of op school.leren leren groep
 • In Balans
  (hoog-) Begaafde kinderen in groep 6 en/of 7 ervaren met grote regelmaat een disbalans: hun cognitieve denkniveau reikt vaak verder dan het kunnen uitvoeren van taken (executieve vaardigheden) of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit zorgt vaak voor o.a. onbegrip, een verminderd zelfbeeld en minder zelfvertrouwen. Door deel te nemen aan de cursus ‘In Balans’ leren kinderen hoe hun brein werkt, wat executieve functies zijn (vaardigheden om tot leren/werken te komen) en hoe deze kennis ervoor kan zorgen dat ze weer in balans raken.
  De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 75 minuten en wordt in groepjes van maximaal 4 kinderen aangeboden.  
  Mocht u in overleg met school een groepje kinderen (minimaal 3 kinderen) kunnen formeren en een rustige werkplek op school creëren , dan is het ook mogelijk om deze cursus op school te verzorgen.