Ik leer leren

Een training als leren niet vanzelf gaat…

Leren is complex. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en ‘goed in je vel zitten’ minstens zo belangrijk zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen. Daarbij zijn ook vaardigheden nodig om tot leren te komen en veel hoogbegaafde kinderen hebben niet of nauwelijks kansen gekregen om die vaardigheden eigen te maken. Zij hebben geen idee hoe dat ze tot leren moeten komen wanneer de aangereikte stof echt moeilijker wordt. Ondanks hun inzet gaat het leren dan bij veel kinderen gepaard met stress en tegenvallende resultaten.

Voor deze jongens en meiden is het belangrijk dat zij leren hoe te leren. De “Ik leer leren” training van TOP Talentbegeleiding biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Hier ontdekken kinderen alles over hun eigen manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren.

De ‘Ik leer leren’ training wordt gegeven in groepjes van maximaal 4-6 kinderen en bestaat uit 5 bijeenkomsten van 75 minuten. De training is geschikt voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool en ouder. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Samen ontdekken de kinderen met de gecertificeerde ‘Ik leer leren’ trainer hun persoonlijke leerstrategie. Wanneer je weet wat je leerstrategie is, pak je je huiswerk namelijk effectiever aan. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties. Zo wordt leren niet alleen gemakkelijker maar ook leuker.

De thema’s:

  • Les 1: Je ontdekt je kwaliteiten, leervoorkeuren en je eigen manier van leren
  • Les 2: Je leert omgaan met faalangst en hoe je motivatie kunt hebben en houden
  • Les 3: Je ontdekt hoe je slim kunt plannen, met tijd om kunt gaan en je werk
    makkelijk kunt organiseren
  • Les 4: Je ontdekt hoe jij je het beste kunt concentreren
  • Les 5: Je leert je hersenen optimaal gebruiken voor het onthouden van lesstof

NB: Het programma is een groepstraining, maar je kind kan (onderdelen van) deze training ook individueel volgen bij TOP Talentbegeleiding.

Er geldt een vastgestelde prijs voor de groepstraining van €200 voor de 5 bijeenkomsten inclusief het werkboek en een kort eindgesprek.
Voor trainingen binnen scholen kan een offerte opgevraagd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TOP Talentbegeleiding of een kijkje nemen op de website www.ikleerleren.nl