Aanbod

TOP Talentbegeleiding biedt meerdere mogelijkheden tot begeleiding aan, zowel individueel als in groepsverband. Op deze website vindt u de informatie terug over deze mogelijkheden. Het ontdekken en stimuleren van talenten staat daarbij voorop: kinderen ontwikkelen zo veerkracht om aan de slag te gaan met vaardigheden die (nog) minder goed ontwikkeld zijn. Daarbij wordt een beroep gedaan op eigenaarschap door het kind te betrekken in het vinden van de oplossing. Het bieden van psycho-educatie geeft vaak al inzichten in de eigen ontwikkeling en is een eerste stap tot verandering. Kortom: samen met het kind op avontuur!

Een traject bij TOP Talentbegeleiding start met een intakegesprek om de hulpvragen van kind, ouders en/of school helder te krijgen. Soms is een aanvullend onderzoek wenselijk: TOP Talentbegeleiding is gecertificeerd om een Individueel Onderwijskundig Onderzoek af te mogen nemen.  Dit onderzoek is grotendeels non-verbaal en levert zicht op de sociale en emotionele ontwikkeling, de cognitieve en didactische ontwikkeling van het kind.

Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld waarin doelen zijn opgenomen die na een afgesproken periode worden geëvalueerd. Er worden diverse materialen en methodieken ingezet om de doelen te kunnen bereiken. Hierbij wordt steeds gekeken naar de talenten van het kind, welke mogelijkheden er zijn en hoe de betrokkenheid en het welbevinden vergroot kan worden. Kijken ‘achter’ het gedrag is daarbij een waardevol item!
op zoek naar talent  kaartensets

Naast het begeleiden van kinderen (individueel of in groepsverband) kan TOP Talentbegeleiding ook ouders en scholen ondersteunen bij hun hulpvragen, altijd op maat en met oog voor de specifieke behoeften van het kind.
U kunt bij TOP Talentbegeleiding tevens terecht voor trainingsdagen, workshops en webinars. Er zijn vastgestelde data waarop die plaatsvinden maar er zijn ook mogelijkheden om een passend aanbod Incompany te organiseren. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website of contact opnemen.