Tarieven

TOP Talentbegeleiding is geen gecontracteerde zorgaanbieder, maar kan wel middels een PGB ingeschakeld worden. Iedere gemeente heeft eigen richtlijnen hierin en ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van een PGB. Het is ook mogelijk om op particuliere gronden TOP Talentbegeleiding in te schakelen, volgens onderstaande tarieven die vrijgesteld zijn van BTW.

Let op: getoonde tarieven gaan in per 1 januari 2024, huidige tarieven zijn op te vragen. 

Kennismakingsgesprek (telefonisch of online)
15-20 minuten
Gratis
Oudergesprekken (intake, advies, evaluatie) € 70,00 per uur
Individuele begeleiding € 75,00 per sessie (50 minuten)
Individueel Onderzoek
(Korte intake max. 30 minuten, Wereldspel afname 2 keer, observaties, inzicht reflexintegratie, verslaglegging, eindgesprek).
Doorgaans zijn er 2 afspraken nodig van ongeveer 1,5 uur om dit onderzoek af te kunnen ronden.
€ 400,00
Uitgebreid Individueel Onderwijskundig Onderzoek
(Korte intake max. 30 minuten, Wereldspel afname 2 keer, didactisch onderzoek, observaties, inzicht reflexintegratie, verslaglegging, eindgesprek)
Doorgaans zijn er 3 afspraken nodig van ongeveer 1,5 uur om dit onderzoek af te kunnen ronden.
€ 560,00
Signalering Wereldspel
(afname 2 keer + eindverslag)
Er worden 2 afspraken van ongeveer 25/30 minuten in gepland.
€ 150,00
Begeleiding scholen* € 85,00 per uur
Training 1 dagdeel (2-3 uur)*  €750 per dagdeel
Training 1 dag (max. 6 uur)* €1500 per dag (max. 6 uur)
*Reistijdvergoeding Reistijdvergoeding van € 60,00 per uur, gerekend vanaf Haghorst.