Tarieven

TOP Talentbegeleiding is geen gecontracteerde zorgaanbieder, maar kan wel middels een PGB ingeschakeld worden. Iedere gemeente heeft eigen richtlijnen hierin en ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van een PGB. Het is ook mogelijk om op particuliere gronden TOP Talentbegeleiding in te schakelen, volgens onderstaande tarieven die vrijgesteld zijn van BTW.

Tarieven per 1 juli 2022

Kennismakingsgesprek (telefonisch of online)
15-20 minuten
Gratis
Oudergesprekken (intake, advies, evaluatie) € 70,00 per uur
Individuele begeleiding € 70,00 per sessie (50 minuten)
Klein pakket (5 sessies + eindgesprek 30 minuten)
€ 375,00
Groot pakket (Intake + 8 sessies + eindgesprek + verslag) € 700,00
Individueel Onderwijskundig Onderzoek  € 525,00
Signalering Wereldspel (afname 2 keer + verslag) € 125,00
Begeleiding scholen* € 80,00 per uur
Voorlichting/kennisoverdracht*  Op aanvraag
Workshops en trainingen* Op aanvraag
*Reistijdvergoeding Reistijdvergoeding van € 60,00 per uur, gerekend vanaf Haghorst.