Tarieven

TOP Talentbegeleiding is geen gecontracteerde zorgaanbieder, maar kan wel middels een PGB ingeschakeld worden. Iedere gemeente heeft eigen richtlijnen hierin en ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van een PGB. Het is ook mogelijk om op particuliere gronden TOP Talentbegeleiding in te schakelen, volgens onderstaande tarieven die vrijgesteld zijn van BTW.

Tarieven per 1 oktober 2022

Kennismakingsgesprek (telefonisch of online)
15-20 minuten
Gratis
Oudergesprekken (intake, advies, evaluatie) € 70,00 per uur
Individuele begeleiding € 70,00 per sessie (50 minuten)
Basispakket
(Intakegesprek, individueel handelingsplan opstellen, 8 sessies à 50 minuten, eindgesprek en eindverslag)
€ 725,00
Individueel Onderzoek
(Korte intake max. 30 minuten, Wereldspel afname 2 keer, observaties, inzicht reflexintegratie, verslaglegging, eindgesprek).
Doorgaans zijn er 2 afspraken nodig van ongeveer 1,5 uur om dit onderzoek af te kunnen ronden.
€ 400,00
Uitgebreid Individueel Onderwijskundig Onderzoek
(Korte intake max. 30 minuten, Wereldspel afname 2 keer, didactisch onderzoek, observaties, inzicht reflexintegratie, verslaglegging, eindgesprek)
Doorgaans zijn er 3 afspraken nodig van ongeveer 1,5 uur om dit onderzoek af te kunnen ronden.
€ 560,00
Signalering Wereldspel
(afname 2 keer + eindverslag)
Er worden 2 afspraken van ongeveer 20 minuten in gepland.
€ 125,00
Begeleiding scholen* € 80,00 per uur
Voorlichting/kennisoverdracht*  Op aanvraag
Workshops en trainingen* Op aanvraag
*Reistijdvergoeding Reistijdvergoeding van € 60,00 per uur, gerekend vanaf Haghorst.