Visie en werkwijze

TOP Talentbegeleiding is er op gericht dat het kind maar ook de omgeving (gezin en school) actief aan de slag gaat met de diverse werkvormen en gekregen adviezen. Oplossingsgericht werken, eigenaarschap, praten en kijken naar de mogelijkheden zijn daarbij de speerpunten. Door op zoek te gaan naar de talenten en het vinden van de juiste balans is het mogelijk voor een kind om (weer) tot ontwikkeling te komen.

TOP Talentbegeleiding werkt graag met de methode POPtalk tijdens de begeleidingsmomenten met kinderen: een methode om aspecten van iemands belevingswereld letterlijk in beeld brengen. Daarnaast bezit TOP Talentbegeleiding een groot scala aan materialen en coachingstechnieken die ondersteunend ingezet kunnen worden tijdens de gesprekken en werkmomenten. Het kind wordt daarbij gestimuleerd om zelf tot oplossingen en inzichten te komen, waardoor het eigenaarschap wordt vergroot.


De begeleidingstrajecten van TOP Talentbegeleiding zijn maatwerk en worden uitgevoerd naar aanleiding van een vooraf opgesteld plan. Tijdens de trajecten kunnen o.a. onderstaande punten aan bod komen:

  • Psycho-educatie: wie ben ik?
  • Individuele begeleiding: vaardigheden aanleren en toepassen
  • Ouderbegeleiding: opvoedkundige ondersteuning
  • Schoolbegeleiding: advisering, kennisoverdracht, praktische tips

diverse methodieken gevoelens

Naast individuele begeleidingstrajecten is het mogelijk om TOP Talentbegeleiding voor groepstrainingen ‘In Balans’ (voor groep 6-7) en groepstrainingen ‘Ik Leer Leren’ (groep 8, brugklas) in te schakelen. Daarnaast biedt TOP trainingen en (online) workshops aan voor scholen, kindcentra etc. Meer informatie hierover kunt u terugvinden onder het tabblad ‘workshops en trainingen’.