Individueel (Onderwijskundig) Onderzoek

Er zijn diverse mogelijkheden om een kind in beeld te laten brengen door TOP Talentbegeleiding, waarbij het Wereldspel een vast element is. Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen waarmee een dorp gebouwd moet worden. Uit de wijze van vormgeven kunnen een aantal dingen worden afgeleid:

  • het pedagogische aspect: is er sprake van een visuele of talige denkvoorkeur?
    Kinderen zijn tot ongeveer 5/6 jaar visueel ingesteld. Daarna begint de ontwikkeling van het talige denken en verdwijnt het visuele denken meer naar de achtergrond. Wanneer dit proces niet goed op gang komt en de leerling een visuele voorkeur blijft houden, heeft dat consequenties voor o.a. het (aanvankelijk) leesproces, de te volgen methodiek bij het leren lezen en zaken als automatiseren, analyse en ordening in denken.
  • het cognitieve aspect: ontwikkelingsfases met leeftijd overeenkomstige kenmerken die verwijzen naar een gemiddelde, onder- of bovengemiddelde intelligentie. Om zicht te krijgen op het cognitieve niveau kunnen aanvullend didactische toetsen afgenomen worden. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de achterstand dan wel voorsprong is van het kind en welke strategieën het kind hanteert op het gebied van leesvaardigheid, tekstbegrip, spelling, rekenvoorwaarden, ruimtelijk inzicht, schrijven, geheugen en oog-volgproblematiek.
  • het affectieve aspect: hoe beleeft het kind zijn wereld? Het Wereldspel geeft inzicht in aanwezige sociaal-emotionele aspecten, zoals faalangst, communicatieve vaardigheden, boosheid/frustratie en protestgedrag.

Daarnaast wordt er gekeken hoe de reflexintegratie is verlopen en worden bevindingen uit observaties en de anamnese meegenomen zodat een compleet geheel ontstaat. Na afronding van het onderzoek volgt een uitgebreid onderzoeksverslag met eventuele handreikingen om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Dit verslag wordt toegelicht tijdens een eindgesprek.
De kosten voor een uitgebreid onderzoek (inclusief korte intake, verslag en eindgesprek) zijn €560,00.
De kosten voor een onderzoek (exclusief didactische toetsen, inclusief korte intake, verslag en eindgesprek) zijn €400,00
Wilt u meer informatie over het Individueel (onderwijskundig) Onderzoek? Klik dan hier of neem contact op met TOP Talentbegeleiding.

Wereldspel
Het is ook mogelijk om enkel het Wereldspel af te nemen (geen diagnostisch onderzoek). De kosten hiervoor zijn €150,00. We plannen dan 2 sessie van ongeveer 30 minuten en u ontvangt een kort verslag met de bevindingen. Dit verslag staat nooit op zichzelf: het kan een eerste aanzet zijn tot gesprek en ontdekking voor wat een kind beleeft, ervaart en/of nodig heeft maar er is altijd aanvullende informatie of onderzoek nodig!
Klik hier voor een video met uitleg over het Wereldspel.