Webinars

Sinds 2020 heeft TOP Talentbegeleiding een divers aanbod in webinars waarvoor zowel ouders/verzorgers als professionals zich in kunnen schrijven.

  • prijs per persoon €22,50
  • inschrijven via de webshop, klik hier
  • u ontvangt een dag voor aanvang een link waarop u in kunt loggen om deel te nemen aan het webinar
  • de webinars worden niet opgenomen
  • u ontvangt na afloop een samenvatting van hetgeen besproken is tijdens de workshop

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden en in de webshop de beschikbare data en achtergrondinformatie. De webinars zijn ook incompany te verzorgen, neemt u hiervoor even contact op met TOP Talentbegeleiding.

Thema Inhoud
Slimme Kleuters: 2-luik Deel 1
Signaleren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
Deel 2
Begrijpen van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en praktische vertaalslag
Een voorsprong in groep 3 Kennis hebben van diverse ontwikkelingsgebieden om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 3.
Executieve functies versterken: 2-luik Deel 1
Een theoretische achtergrond en een blik op dagelijkse routines met voorbeelden van diverse materialen en methodieken.
Deel 2
Wat zie je? Welke interventies kun je inzetten? Een praktische vertaalslag naar je groep of thuissituatie.
Daarnaast bekijken we ook wat de rol van spelletjes kan zijn bij het versterken van Executieve functies.
Hoe start ik een plusklas op? Dit webinar richt zich op verrijkingsonderwijs buiten de reguliere groep, op schoolniveau of op bovenschoolsniveau (plusklas).

online online 2