Webinars

Sinds 2020 heeft TOP Talentbegeleiding een divers aanbod in webinars waarvoor zowel ouders/verzorgers als professionals zich in kunnen schrijven.

  • prijs per persoon €65
  • inschrijven via de webshop, klik hier
  • een webinar duurt 2,5 tot 3 uur
  • u ontvangt een dag voor aanvang een link waarop u in kunt loggen om deel te nemen aan het webinar
  • de webinars worden niet opgenomen
  • u ontvangt na afloop een samenvatting van hetgeen besproken is tijdens de workshop
  • er is gelegenheid tot het stellen van vragen, maar het is niet mogelijk om diepgaand op persoonlijke vraagstukken in te gaan.
  • bij onvoldoende deelname behoudt TOP Talentbegeleiding zich het recht om uiterlijk 1 week voor aanvang het webinar te annuleren.

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden en in de webshop de beschikbare data en achtergrondinformatie. De webinars zijn ook incompany te verzorgen, neemt u hiervoor even contact op met TOP Talentbegeleiding.

Thema Inhoud
Slimme Kleuters
Open inschrijving

Datum:
Duur: 3 uur
Prijs: €65 p.p.

Signaleren en begrijpen van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, met voldoende voorbeelden voor een praktische vertaalslag.
Een interactief webinar met ruimte tot het stellen van vragen (geen diepgaande, persoonlijke casussen). Dit webinar wordt dan ook niet opgenomen!
Executieve functies stimuleren
Open inschrijving

Datum:
Duur:
3 uur
Prijs:
€65 p.p.
Een theoretische achtergrond en een blik op dagelijkse routines met diverse voorbeelden. Wat zie je? Welke interventies kun je inzetten?
Wat mogen we verwachten van kinderen op een bepaalde leeftijd?!
Een praktische vertaalslag naar je groep of thuissituatie.
Daarnaast bekijken we ook wat de rol van spelletjes kan zijn bij het versterken van Executieve functies en worden materialen en methodieken besproken die helpend kunnen zijn bij het stimuleren van executieve functies.
Een interactief webinar met ruimte tot het stellen van vragen (geen diepgaande, persoonlijke casussen). Dit webinar wordt dan ook niet opgenomen!
Signaleren
Open inschrijving

Datum:
Duur:
3 uur
Prijs:
€65 p.p.
Wat is begaafdheid? Hoe kun je (mogelijke) begaafdheid herkennen? We bekijken diverse theorieën en modellen zodat je aan het eind van het webinar gerichter kunt gaan signaleren. Dit webinar is toegankelijk voor zowel ouders, begeleiders als onderwijsprofessionals en pedagogen.
Een interactief webinar met ruimte tot het stellen van vragen (geen diepgaande, persoonlijke casussen). Dit webinar wordt dan ook niet opgenomen!
Uitdagingen rondom begaafdheid
Open inschrijving

Datum:
nog niet gepland
Duur:
3 uur
Prijs:
€65 p.p.
Een webinar voor onderwijsprofessionals en begeleiders!
Tijdens dit webinar krijg je zicht op uitdagingen die begaafde leerlingen met zich mee kunnen brengen. Vervolgens bekijken we welke handvatten helpend kunnen zijn om met de uitdagingen rondom begaafdheid in je groep om te gaan.
Een interactief webinar met ruimte tot het stellen van vragen (geen diepgaande, persoonlijke casussen). Dit webinar wordt dan ook niet opgenomen!
Onderpresteren
Open inschrijving

Datum:
nog niet gepland
Duur:
3 uur
Prijs:
€65 p.p.
Wat is onderpresteren? Hoe kunnen we voorkomen dat kinderen gaan onderpresteren of hoe kunnen we ervoor zorgen dat een kind weer tot ontwikkeling komt? Je ontvangt kennis en praktische handreikingen om direct in te kunnen zetten al leer je ook dat een omkeringsproces langdurig tijd nodig zal hebben.
Een interactief webinar met ruimte tot het stellen van vragen (geen diepgaande, persoonlijke casussen). Dit webinar wordt dan ook niet opgenomen!
Hoe start ik een plusklas op?
Open inschrijving

Datum:
nog niet gepland
Duur:
3 uur
Prijs:
€65 p.p.
Dit webinar richt zich op verrijkingsonderwijs buiten de reguliere groep, op schoolniveau of op bovenschool niveau (plusklas), maar tegelijkertijd zicht houden op de verbinding met de reguliere groep. Wat zijn de voorwaarden, wat is passend bij de situatie?
Een interactief webinar met ruimte tot het stellen van vragen (geen diepgaande, persoonlijke casussen). Dit webinar wordt dan ook niet opgenomen!

online online 2