Trainingen

TOP Talentbegeleiding is gecertificeerd en heeft de benodigde ervaring en kennis om een training aan te bieden.

Voor ouders/verzorgers en professionals zijn meerdere mogelijkheden: het aanbod is divers en zowel online, incompany als op locatie te verzorgen. Een aanbod op maat is uiteraard ook een optie. Neemt u contact met ons op voor meer informatie. Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • kijken achter gedrag: een duik onder het wateroppervlak
 • signaleren
 • uitdagingen in het onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen
 • slimme kleuters
 • een voorsprong in groep 3
 • jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
 • in disbalans
 • dubbel bijzondere kinderen
 • executieve functies versterken
 • talentontwikkeling binnen uw school
 • compacten en verrijken: een plan van aanpak
 • hoogbegaafdheid: wat is dat?
 • anticiperen op onderpresteren
 • opzetten van een plusklas

 

Nieuw! Trainingsdag “Op avontuur: kijken achter gedrag door een duik naar de TOP”
Aan de hand van de metafoor van de IJsberg (McClelland) gaan we kijken waar de gedragingen van kinderen nu precies vandaan komen zodat we op de juiste manier interventies in kunnen zetten. Dit is dus niet hetzelfde als reageren op het zichtbare gedrag! Diverse ontwikkelingslijnen worden erbij genomen en diverse kennis en inzichten worden gecombineerd om een kind zo volledig mogelijk in beeld te krijgen. Vervolgens kun je gaan kijken naar je plan van aanpak.

Kosten: €275,00 per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en diverse handreikingen.
Data: dinsdag 12 december 2023
Locatie: omgeving Haghorst (nog nader te bepalen)

Trainingsdag “Op avontuur met Slimme Kleuters”
Tijdens deze trainingsdag zoomen we in vogelvlucht in op diverse onderwerpen die te maken hebben met Slimme Kleuters, kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoe signaleer je deze kinderen, wat kun je preventief al inzetten, wat hebben deze kinderen nodig en wat vraagt het van jou als leerkracht/begeleider? Interactief met een praktische vertaalslag om direct aan de slag te kunnen gaan.
Wil je meer diepgang? Dan raad ik de twee- of driedaagse variant aan waarbij we tevens diverse casussen uitwerken om te ervaren wat je fijn vindt werken.

Kosten: €275 per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en diverse handreikingen.
Data:
Locatie: Diessen

Trainings-tweedaagse “Op avontuur met Slimme Kleuters verdieping”
Tijdens deze twee dagen richten we ons op diverse thema’s om enerzijds meer handvatten te krijgen om jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te kunnen signaleren en anderzijds de praktische vertaalslag te kunnen maken: hoe zorg je voor een uitdagend aanbod. Een afwisseling in kennisoverdracht, theoretische achtergronden, eigen visies ontwikkelen en praktische handvatten om direct aan de slag te kunnen gaan.

Kosten: €550,00 per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en diverse handreikingen.
Data:
november/december 2023 (vol!)
januari/februari 2024
Locatie: 
Diessen

Trainings-driedaagse “Op avontuur met Slimme Kleuters: specialist”
Tijdens deze drie dagen richten we ons op diverse thema’s om enerzijds meer handvatten te krijgen om jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te kunnen signaleren en anderzijds de praktische vertaalslag te kunnen maken: hoe zorg je voor een uitdagend aanbod. Een afwisseling in kennisoverdracht, theoretische achtergronden, eigen visies ontwikkelen en praktische handvatten om direct aan de slag te kunnen gaan. Na het volgen van deze drie dagen mag je jezelf ‘specialist’ noemen met voldoende kennis om aan de slag te gaan.

Kosten: €750,00 per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en diverse handreikingen.
Data:
november/december 2023 (vol!)
voorjaar 2024 worden er nieuwe data gepland
Locatie: 
Diessen

Trainingsdag ‘executieve functies stimuleren
Al diverse keren is er een trainingsdag gepland in samenwerking met Dubbel Plus over het stimuleren van executieve functies. In de ochtend richten we ons op de theoretische achtergrond, zichtbaar gedrag en mogelijke interventies.
In de middag besteden we aandacht aan diverse methodieken, liggen vele materialen ter inzage en gaan we ervaren hoe het spelen van spelletjes de executieve functies kunnen versterken. In de webshop vindt u meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven.
Kosten: €225,00 per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en diverse handreikingen.
Data:
nader te bepalen
Locatie: 
Dubbel Plus, Hoogstraat 60 in Goirle

workshop ef EF puzzel

workshop ef 2 materialen op tafel